Świetliki

Świetliki

GESTY, PIOSENKI I WIERSZYKI

Materiały:
obrazki przedstawiające świetliki i chrząszcze

Co należy zrobić:

1. Wyjaśnij dzieciom, że świetliki, choć wydają się bardzo unikalne, są tak naprawdę gatunkiem chrząszczy.

2. Porównajcie świetliki z innymi gatunkami chrząszczy.

3. Zaśpiewajcie następującą piosenkę o świetlikach:

Czy widziałeś kiedyś świetlika?

Czy widziałeś kiedyś świetlika, Świetlika, świetlika?

Czy widziałeś jak w ciemności bryka, Jak bryka, jak bryka?

Czy złapałeś kiedyś świetlika, Świetlika, świetlika?

Czy włożyłeś go do słoika,

Słoika, słoika?

Czy puściłeś kiedyś świetlika, Świetlika, świetlika?

Uwolniłeś go z jego słoika,

Słoika, słoika?