Właściwości liczb – dziewiatka

Dziewiątka jest bardzo miłą cyfrą, zwłaszcza dla tych, którym z trudnością przychodzi zdobycie tej najważniejszej ze wszystkich „zdobyczy” matematycznych — tabliczki mnożenia.

Otóż można zupełnie nie uczyć się mnożenia przez 9. Po co sobie obciążać pamięć? Wystarczy mieć 10 palców u rąk, obie ręce położyć na stole i unosić odpowiedni palec, a mnożenie samo się dopełni i trzeba będzie tylko odczytać rezultat.

Jeśli np. chcemy pomnożyć 9 przez 3, podnosimy trzeci palec od lewej strony i czytamy: liczba palców w lewo od podniesionego będzie oznaczała dziesiątki iloczynu (2), a liczba palców w prawo — jedności (7). Jeśli chcemy 7 pomnożyć przez 9, unosimy siódmy palec od lewej strony i czytamy: 63.

–  Jaka szkoda – pomyśli sobie niejeden z Was — że nie da się całej tabliczki mnożenia tak „przepakować”.

Poniżej wskażemy jeszcze sposób mnożenia na palcach przez 6, 7 i 8, nieco bardziej skomplikowany niż pierwszy, ale i tak jeszcze ogromnie prosty.

Wróćmy do dziewiątki. Można powiedzieć, że każda liczba składa się z dziewiątki wziętej odpowiednią ilość razy i powiększonej o sumę poszczególnych cyfr tej liczby.

Oto przykłady:

745 = 81 • 9 + (7 + 4 + 5)

214 = 23 • 9 + (2 + 1 + 4)

84 = 8 • 9 + (8 + 4)

W podobny sposób napisać możemy dowolną liczbę, np.

68504791 = (wielokrotność 9) +  (6 + 8 + 5 + 0 + 4 + 7 + 9 + 1)

Jeśli liczba jest napisana jedną cyfrą z wielu zerami, to równa się ona tej cyfrze pomnożonej przez liczbę napisaną tyloma dziewiątkami, ile zer prowadzi za sobą dana cyfra, i jeszcze powiększonej o tę samą cyfrę; na przykład:

8000 = 999 • 8 + 8
700 = 99 • 7 + 7
40=  9 • 4  +  4

Weźmy ciąg dziesięciu liczb naturalnych

1,    2,    3, 4,    5,    6,    7,    8,    9,    10

i pomnóżmy    te    liczby przez    9, pisząc    iloczyny w postaci:

09,    18,    27,    36,    45, 54,    63, 72,    81,    90.

Zauważymy, że pierwsze cyfry tych iloczynów stanowią ciąg naturalny od 0 do 9, drugie zaś cyfry tworzą postęp malejący od 9 do 0.

Podobną właściwość znajdziemy w jakimkolwiek ciągu kolejnych liczb naturalnych rozpoczynającym się od liczby zakończonej jedynką. Weźmy na przykład liczby:

231, 232, 233,    . .    239.

Gdy pomnożymy je przez 9, otrzymamy:

2079, 2088, 2097, 2106, 2115, 2124, 2133, 2142, 2151.

Ostatnie cyfry tych liczb stanowią ciąg naturalny liczb od 9 do 1, pierwsze zaś trzy cyfry tworzą serię liczb naturalnych: 207, 208, 209 i tak dalej.

Łatwe to jest do wytłumaczenia, jeśli się zważy, że pomnożyć jakąś liczbę całkowitą przez 9 znaczy to samo, co odjąć tę liczbę od jej dziesięciokrotności; na przykład:

254 • 9 = 2540 – 254
7140 • 9 = 71400 – 7140

Tych i tym podobnych drobnych spostrzeżeń nie można oczywiście zaliczać do rzędu jakichś odkryć niezwykłych, ale nie każdy je zna, a mogą się one nieraz bardzo przydać przy najprostszych nawet operacjach liczbowych.