Wysokie loty

Wysokie loty

JĘZYK I NAUKA CZYTANIA

Materiały:
tektura
karton
nożyczki
flamastry
gilotyna do papieru
arkusze kartonu o wielkości 30 x 45 cm
kolorowy skaner
klej w sztyfcie
przyrząd do laminowania
segregator z kieszonkami

Co należy zrobić:

1.    Wytnij z kartonu cztery kształty latawców. Oznacz każdy z nich inną, dowolnie wybraną literą.

2.    W segregatorze umieść nagłówek „Wysokie loty” i polecenie: „Włóż kartę pod właściwym latawcem”.

3.    Narysuj na tekturze obiekty, których nazwy rozpoczynają się od liter zapisanych na latawcach.

4.    Za pomocą gilotyny do papieru przytnij obrazki do pożądanej wielkości.

5.    Jeśli chcesz, wykonaj z arkusza kartonu teczkę, ozdobioną nazwą zabawy i rysunkiem latawca.

6.    Za pomocą kolorowego skanera wykonaj pomniejszone wydruki wszystkich wypełnionych kolumn z segregatora.

7.    Naklej wydruk na odwrocie teczki.

8.    Zalaminuj kartę z nagłówkiem, karty z rysunkami przedmiotów oraz teczkę, po czym je wytnij.

9.    Dzieci rozpoznają pierwszą literę nazwy obiektu na pokazanej karcie, po czym umieszczają tę kartę we właściwej kolumnie w segregatorze.

10.    Kiedy skończycie, jeszcze raz obejrzyjcie zawartość segregatora i przeanalizujcie swoje dzieło.

11.    Wydruk na odwrocie teczki pozwala zadbać o to, aby żaden element nie zginął podczas pakowania zabawy.