Liczby niewymierne – zadania i odpowiedzi – 1

Liczby niewymierne – zadania

liczby niewymierne zadania

Liczby niewymierne – odpowiedzi

Liczby niewymierne – odpowiedzi