Liczby wymierne – zadania i odpowiedzi – 2

Liczby wymierne – zadania

liczby wymierne 3

Liczby wymierne –  odpowiedzi

 

liczby wymierne 4

.