Liczby wymierne – zadania i odpowiedzi – 1

Liczby wymierne – Zadania

liczby wymierneLiczby wymierne odpowiedzi

liczby wymierne 2.